Prikazuje Navigacijski prozor za pomoć

U Pomoćnom prozoru, možete prikazati ili sakriti navigacijski prozor po potrebi.

Ikona

Na alatnoj traci od Pomoć prozora, kliknite lijevu ikonu da bi prikazali ili sakrili navigacijski prozor.

Prozor LibreOffice Pomoći