Navigator za pregled dokumenta

Sav sadržaj Navigator prozora je referisan kao "kategorije," da li naslovi, stranice, tabele, okviri za tekst, grafike, OLE objekte, sekcije, hiperveze, reference, indeksi ili bilješke.

Navigator prikazuje sve vrste objekata sadržanih u dokumentu. Ako se pojavi znak plus pored kategorije, to znaci da barem jedan objekt ove vrste ne postoji. Ako je pokazivač miša na ime kategorije, broj objekata je prikazan u proširenoj uputi.

Otvori vrstu tako što ćeš kliknuti na znak plus. Ako želite samo vidjeti ulaz u određene kategorije, odaberite kategoriju i kliknite Pregled sadržaja ikonu. Sve dok ne kliknete ikonu opet, samo objekti u ovoj kategoriji će se prikazati

Vi možete spojiti Navigator na bilo koju granicu dokumenta ili ga vratiti u slobodan prozor (dupli-klik na sivo područje). Možete promijeniti veličinu Navigatora kada je slobodan prozor.

Navigation to Quickly Reach Objects

Dragging and Dropping Within a LibreOffice Document