HTML Export - Page 2

Definiše dizajn tipki za navigaciju kroz slajdove prezentacije.

Ova stranica se ne vidi ako niste obilježili Kreiraj naslovnu stranu okvir, ili ako ste izabrali automatski ili WebCast eksport.

To access this command...

LibreOffice Draw/LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 5 of the wizard


Izaberi dizajn tipki

Određuje da li želite unijeti tipke za navigaciju u vašu prezentaciju. Također možete odabrati dizajn tipki.

Samo tekst

Unosi samo tekstualne hiperlinkove umjesto tipki.

Polja za odabir

Prikazuje dostupne dizajne tipki. Kliknite dizajn tipke da bi izabrali.