Sadržaj - Glavne Help Teme

Prikazuje glavne help teme, uređene na sličan način kao mape u rukovodiocu datoteka.

Ikona

Duplim-klikom pritisnite na zatvorenu mapu da bi je otvorili i prikazali podmape i Help stranice.

Ikona

Duplim-klikom pritisnite na otvorenu mapu da bi je zatvorili i sakrili podmape i Help stranice.

Ikona

Duplim-klikom pritisnite na ikonu dokumenta da bi prikazali odgovarajuću Help stranicu.

Koristite dugme sa strelicom u kombinaciji sa Return dugmetom da ispustite i prenesete upise i da otvorite dokumente.