Uveličanje

Specificira trenutni zoom faktor stranice.

Dupli klik na ovo polje otvara Uveličanje dijalog, u kojem možete promijeniti trenutni zoom faktor.

Otvorite kontekst meni da pogledate izbor mogućih zoom faktora.