Run SQL command directly

U SQL modu Mozete pristupiti SQL komandama koje nisu interpretovane LibreOffice, ali su umjesto toga prebacene direktno u izvore podataka. Ako ne prikazete te promjene u dizajn prozoru,ne mozete se vratiti na dizaj pregled

SQL znak je prosljedjen u konektovanu bazu sistema bez prethodne evaluacije LibreOffice. Npr,ako pristupite bazi kroz ODBC inetrefejs,SQL znak je prosljedjen u ODBC drajver i procesiran s njim.

Icon

Pokreni SQL komande direktno

Kliknite ikonu ponovo da vratite normalni mod,u kojem promjene New Query Design su sinhronizovane sa dopustenim promjenama kroz SQL.