pstavke uvlaka,margina i kolona

Mozete definirati uvlake i margine za trenutni paragraf,ili odabrati paragraf koristeci mis

Ako razdvojite stranicu u kolone,ili kursor se nalazi u vise kolonskim frejmovima taksta,mozet promijeniti sirinu kolone i prostor sa misem.

Kada objekat,slika,ili ostali objekti su odabrani,vidjecete bordere objekta u ruleru.Mozete promijeniti bordere povlacenje po ruleru sa misem

ako kursor se nalazi na celiji tabele mozete promijeniti uvlake za sadrzaj celije sa povlacenjem misem na ruler.Mozete promijeniti granicne linije tabele na ruleru sa povlacenjem granicne linije

Icon

Te ikone markiraju lijeve uvlake prve linije trenutnog pargrafa i lijve uvlake za ostale linije paragrafa

Icon

Ikona na desnoj strani rulera oznacava desne uvlake trenutnog paragrafa

Režim

Procedure

postavi lijevu uvlaku

dovuci lijevu oznaku pri vrhu na desno prsitscuci mis

Postavi lijevu uvlaku prve linije

dovuci znak lijevo pri vrhu na desno pritscuci mis

postavi desnu uvlaku

dovuci znak s desna na lijevo pritiscuci mis


Tip Icon

In order to change the left indent starting with the second line of a paragraph, hold down the key, click the triangle on the bottom left, and drag it to the right.


Note Icon

Tabovi koji su postavljni nisu promijenjeni uvlacenjem paragrafa.Ako postavke tabova zavrsi van margina paragrafa ,nisu vise prikazani,ali idalje postoje.