Data source as table

Aktivira dodatna pregled tabele u formi pogleda . When the Data source as table funkcija aktivirana,vidite tabelu u podrucju iznad forme.

Icon

Izvor podataka kao tabela

Pregled tabele i forma pregleda refletuju iste podatke.Promjene napravljene u tabeli takodje vidljive u formi,i promjene forme su vidljive u tabeli .

Ako ima nekolliko logickih formi u dokumentu,tabela je u mogucnosti da prikaze samo jednu.