Zatvori

Da biste otvorili više od jednog dokumenta u isto vrijeme, svaki u zasebnom prozoru, držite dok klikate na datoteke, a zatim Otvori.

If additional views of the current document were opened by Window - New Window, this command will close only the current view.