Visina reda

Izmjenjuje visinu trenutnog reda, ili izabranih redova.

To access this command...

Izaberi Oblik - Poravnanje - Desno

Open context menu of a row header in an open database table - choose Row Height


Visina

Unesite visinu reda koju želite da koristite.

Uobičajena vrijednost

Automatski postavi visinu reda ovisno od trenutnog fonta.