Grupa za uređivanje

Otvara označenu grupu, tako da možete uređivati individualne objekte. Ako označena grupa sadrži ugniježdene objekte, možete ponavljati ovu komandu na podgrupe. Ova komanda ne razdvaja podgrupe trajno.

To access this command...

Choose Format - Group - Enter Group (text documents, spreadsheets)

Choose Modify - Enter Group (drawing documents)

Otvori meni (tekst) - izaberi Velika/mala slova

Ikona

Unos grupa


Tip Icon

Za označavanje individualnih objekata u grupi, držite , a zatim kliknite na objekat.