Razgrupiraj

Razdvaja označenu grupu na individualne objekte.

To access this command...

Choose Format - Group - Ungroup (text documents, spreadsheets)

Choose Modify - Ungroup (drawing documents)

Otvori meni (tekst) - izaberi Velika/mala slova

Ikona

Razgrupiraj


Za razdvajanje ugniježdenih grupa unutar grupe, morate ponoviti ovu komandu na svaku podgrupu.