Grupa

Grupiše individualne objekte tako da mogu biti pomjereni kao jedan objekat..

To access this command...

Choose Format - Group - Group (text documents, spreadsheets)

Choose Modify - Group (drawing documents)

Open context menu - choose Group - Group (form objects)

Ikona

Grupa


Svojstva individualnih objekata su zadržana i nakon grupiranja objekata. Možete ugnijezditi grupe, tj. možete imati grupu unutar grupe.