Oblik

Rotira označeni objekt.

To access this command...

Choose Format - Position and Size - Rotation tab

Ikona

Rotiranje


Pivot tačka

Označeni objekat je rotiran oko pivot tačke koju ste naznačili Default pivot tačka je centar objekta.

Note Icon

Ako postavite pivot tačku daleko izvan granica objekta, objekat može biti rotiran mimo stranice.


X pozicija

Unesi horizontalno rastojanje od lijeve ivice stranice do pivot tačke

Y Pozicija

Unesi vertikalno rastojanje od lijeve ivice stranice do pivot tačke

Uobičajeno

Kliknite gdje želite postaviti pivot tačku

Rotation angle

Naznaci broj stepeni za koji želite rotirat označeni objekat, i kliknite na rotacione koordinate.

Ugao

Unijeti broj stepeni za koji želite rotirat označeni objekat.

Uobičajeno

Kliknite da označite rotacioni ugao u umnošcima od 45 stepeni.