traka sa bojama

Prikazuje ili skriva traku sa bojama. Da bi izmijenili ili promijenili tabelu sa bojama koja je prikazana, izaberi Oblik - Područje, i onda pritisni na Boje tab.

To access this command...

Choose View - Toolbars - Color Bar


Pritisni na boju koju želite da koristite. Da bi promijenili boju za popunjavanje objekta u trenutnoj datoteci , izaberi objekt i onda pritisni na boju. Da bi promijenili boju linije odabranom objekta, desnim-klikom pritisnite na boju. Da bi promijenili boju teksta u tekst objektu, dva-puta pritisnite na objekt teksta, odaberite tekst, i onda pritisnite na boju.

Isto možete povući boju iz Trake za boje i ispustiti je na objekt koji se crta na vašem slajdu.

Tip Icon

Da bi odvojili Traku za boju, pritisnite na sivo područje na odjelu za pomagala i onda povucite. Da bi ponovo povezali Traku za boje, povucite traku sa naslovom odjela za pomagala do ruba prozora.