Izmjene

Izlistava komande koje su dostupne za praćenje promjena u vašoj datoteci.

To access this command...

Choose Edit - Track Changes


Record Changes

Tracks each change that is made in the current document by author and date.

Pokaži izmjene

Spriječavajući korisnika od deaktiviranja zapisa mijenja odliku, ili od prihvatanja ili odbijanja promjena osim ako korisnik ne upiše šifru.

Prikaži

Shows or hides recorded changes.

Manage

Accept or reject recorded changes.

Comment

Enter a comment for the recorded change.