Urednik mape slika

Dopušta Vam da prikačite URL-ove na određena područja, zvana vruće tačke, na sliku ili grupu slika. Mapa slika je grupa jedne ili više vrućih tačaka.

To access this command...

Choose Edit - ImageMap (also in context menu of selected object)


Adding Clickable Hotspots to Images

Možete nacrtati 3 tipa vrućih tačaka: pravougaonici, elipse, i poligoni. Kada kliknete na vruću tačku, URL se otvara u prozoru pretraživača ili okvira kojeg odredite. Možete odrediti tekst koji se pojavljuje kada Vaš miš odmara na vrućoj tački.

Primijeni

Primjenjuje promjene koje ste napravili mapi slika.

Icon

Primijeni

Otvori

Unosi postojeću mapu slika u MAP-CERN, MAP-NCSA ili SIP StarView ImageMap format datoteke.

Icon

Otvori

Snimi

Sačuva mapu slika u MAP-CERN, MAP-NCSA ili SIP StarView ImageMap format datoteke.

Icon

Snimi

Izaberi

Odaberi vruću tačku u mapi slika za uređivanje.

Icon

Izaberi

Pravougaonik

Crta pravougaonu vruću tačku kada je povučete na sliku. Poslije, možete unijeti Adresu i Tekst vruće tačke, i onda odabrati Okvir kad želite da otvorite URL.

Icon

Pravougaonik

Elipsa

Crta elipsoidnu vruću tačku kad povučete je na sliku. Poslije, možete unijeti Adresu i Tekst za vruću tačku, i onda odabrati Okvir gdje želite URL da se otvori.

Icon

Elipsa

Poligon

Crta poligonalnu vruću tačku kad povučete je na sliku. Kliknite na ikonu, povucite je na sliku, kliknite da definišete jednu stranu poligona. Pomjerite na mjesto gdje želite postaviti kraj sljedeće strane, i onda kliknite. Ponavljajte dok ne nacrtate sve strane poligona. Kada ste završili, duplim klikom miša zatvarate poligon. Poslije, možete unijeti Adresu i Tekst za vruću tačku, i onda odabrati Okvir gdje želite URL da se otvori.

Icon

Poligon

Poligon slobodnog oblika

Crta vruću tačku baziranu na poligonu slobodnog oblika. . Kliknite na ikonu, I pomjerite na mjesto gdje želite crtati vruću tačku. Povucite slobodnu liniju i pustite da zatvorite oblik. Poslije, možete unijeti Adresu i Tekst za vruću tačku, i onda odabrati Okvir gdje želite URL da se otvori.

Icon

Poligon slobodnog oblika

Uredi tačke

Dopušta Vam da promijenite oblik odabrane vruće tačke uređivanjem pričvršćenih tačaka.

Icon

Uredi tačke

Pomjeri tačke

Dopušta Vam pomjeranje pojedinačnih pričvršćenih tačaka odabrane vruće tačke .

Icon

Pomjeri tačke

Unesi tačke

Dodaje pričvršćenu tačku ondje gdje kliknete na siluetu vruće tačke.

Icon

Unesi tačke

Obriši tačke

Briše odabrane pričvršćene tačke

Icon

Obriši tačke

Aktivno

Blokira ili omogućava hipervezu za odabranu vruću tačku. Blokirana vruća tačka je providna.

Icon

Aktivno

Makro

Omogućava vam da dodijelite makronaredbu koja se pokreće kada kliknete na odabrano mjesto u pretraživaču.

Icon

Makro

Osobine

Omogućava vam da definišete svojstva odabrane lokacije.

Icon

Osobine

Adresa:

Unesite URL za datoteku koju želite otvoriti kada kliknete na odabrano mjesto. Ako želite da se prebacite do utočišta, adresa bi trebala biti u obliku "file:///C/document_name#anchor_name".

Tekst:

Unesite tekst koji želite da se prikaže kada se miš nalazi na određenom mjestu u pretraživaču. Ako ne unesete bilo koji tekst, onda Address će se prikazati.

Okvir:

Unesite naziv ciljnog okvira u kojem želite da otvorite URL. Takođe možete odabrati standardno ime okvira iz popisa.

List of frame types

Grafički prikaz

Prikazuje mapu slike, tako da može kliknuti i editovati željenu lokaciju.