Pozicioniranje

Kontroliše pozicioniranje ose.

To access this command...

Choose Oblik - Axis - X Axis - Positioning tab (Charts)


Linija ose

Izaberite gdje presjeći drugu osu: na početku, kraju, određenoj vrijednosti ili na kategoriji.

Oznake

Postavite oznake

Izaberite gdje da postavite oznake: blizu ose, blizu ose (sa druge strane), izvan početka, izvan kraja.

Intervalne oznake

Velika:

Određuje ukoliko oznake trebaju da budu na unutrašnjoj ili vanjskoj strani ose. Moguće je kombinirati oboje: vidjet će te oznake sa obje strane.

Inner

Određuje da su oznake postavljene na unutrašnjoj strani ose.

Outer

Određuje da su oznake postavljene na vanjskoj strani ose.

Mala:

Područje se koristi da definiše ispresijecane linije između oznaka ose. Moguće je aktivirati oba polja. Ovo će rezultirati u markiranim linijama dužinom vanjske i unutrašnje strane.

Inner

Specificira da mali interval oznake su postavljane na unutrašnjoj strani ose.

Outer

Specificira da mali intervalne oznake su postavljene na vanjskoj strani ose.

Postavi oznake

Izaberite gdje da postavite oznake: kod oznake, ose ili kod ose i oznake.