LibreOffice Matematske značajke

LibreOffice Calc je aplikacija za proračunske tablice koju možete koristiti za izračunavanje, analizu i upravljanje svojim podacima. Takođe možete uvoziti i mijenjati Microsoft Excel proračunske tablice.

Računice

LibreOffice Calc vam pruža funkcije, uključujući statističke i bankovne funkcije, koje možete koristiti da kreirate formule za izračunavanje kompleksnih računica na vašim podacima.

Možete koristiti Čarobnjaka za funkcije za pomoć pri pravljenju formula.

Šta-ako računice

Interesantna osobina je biti u mogućnosti odmah vidjeti rezultate promjena na jednom faktoru računice koje su sastavljene od više faktora. Na primjer, možete vidjeti kako promjena vremena u kreditnoj računici utiče na kamatnu stopu ili iznos otplate. Šta više, možete upravljati većim tabelama koristeći različite unaprijed definisane scenarije.

Funkcije baze podataka

Koristite proračunske tabele da uredite, spremite i filtrirate svoje podatke.

LibreOffice Calc Vam dopušta da povučete-i-pustite tabele iz baze podataka, ili koristite proračunske tabele kao izvor podataka za kreiranje forme pisma u LibreOffice Writer.

Uređivanje podataka

Sa par klikova miša, možete preurediti vašu proračunsku tabelu da pokazuje ili skriva određene domene podataka, ili da oblikujete domene prema specijalnim uvjetima, ili na brzinu izračunate podzbirove i zbirove.

Dinamički grafikoni

LibreOffice Calc vam dopušta da prikažete podatke proračunskih tabela u dinamičkim grafikonima koji se osvježavaju automatski kad se podaci promijene.

Otvaranje i Spašavanje Microsoft-ovih Dokumenata

Koristite LibreOffice filtere da pretvorite Microsoft Excel dokumente, ili da otvorite ili sačuvate u raznim drugim formatima.