Printing Sheet Details

Kada štampate tabelu, možete izabrati koje detalje želite štampati:

Da biste izabrali detalje uradite sljedece:

  1. Izaberite tabelu koju zelite štampati.

  2. Izaberite Oblik - Strana.

    Komanda nije vidljiva ako je ploca otvorena sa zastitom pisanja na njoj. U tom slucaju pritiskom na Edit File ikone na Standardno Bar.

  3. Izaberite Tabela tab. U Štampaj podrucju oznacite detalje za štampanje i pritisnite OK.

  4. Štampajte dokument.