Referencing a Cell in Another Document

U ćeliji možete prikazati referencu za ćeliju u drugoj tablici.

Na isti način se može napraviti referenca za ćeliju iz drugog dokumenta pod uslovom da je taj dokument već sačuvan kao datoteka.

Referiranje (pozivanje) Ćelije u Drugom Dokumentu

 1. Otvorite novu, praznu tablicu (stranicu).

 2. Na način u primjeru, unesite slijedeću formulu u ćeliju A1 u Sheet1:

  #NAME?

 3. Kliknite Sheet 2 tab na dnu tablice. Postavite kursor u ćeliju A1 i unesite tekst ili broj.

 4. Ukoliko se prebacite nazad na Sheet1 (Tablica 1), tu ćete vidjeti isti sadržaj u ćeliji A1. Ako se sadržaj u Sheet2.A1 promijeni, onda će se i sadržaj Sheet1.A1 također promijeniti.

Referiranje (pozivanje) Ćelije u Drugom Dokumentu

 1. Izaberite Datoteka - Otvori, da bi učitali postojeći dokument sa proračunskim tablicama.

 2. Izaberite Datoteka - New, da bi otvorili novi dokument. Postavite kursor u ćeliju u koju želite unijeti vanjske podatke i unesite znak jednakosti da bi naznačili da želite zabočeti formulu.

 3. Sada se prebacite u dokument koji ste upravo očitali. Kliknite ćeliju sa podacima koje želite unijeti u novi dokument.

 4. Vratite se u novu tablicu. U liniju za unos ćete vidjeti kako je LibreOffice Calc dodao referencu formuli za vas.

  Referenca za ćeliju drugog dokumenta sadrži ime drugog dokumenta u izvrnutim zarezima, zatim taraba #, pa ime tablice drugog dokumenta, i na kraju tačka i ime ćelije.

 5. Potvrdite formulu klikanjem zelene kvačice.

 6. Ako povučete okvir u donjem desnom uglu aktivne ćelije da izaberete raspon ćelija, LibreOffice automatski unosi odgovarajuće reference u susjedne ćelije. Kao rezultat, imenu tablice prethodi "$" znak kako bi se naznačila kao apsolutna refrenca.

Ukoliko pogledate ime drugog dokumenta u ovoj formuli, primjeticete da je napisano kao URL. Ovo znači da možete unijeti i URL sa Interneta.