Format broja: Dodaj decimalno mjesto

Dodaje jedno decimlano mjesto brojevima u odabranim celijama.

Ikona

Format broja: Dodaj decimalno mjesto