Rješavač

Vraca sekunde za zadanu vremensku jedinicu. Sekunde su cijli broj od 0 do 59.

Sintaksa

SECOND(Broj)

Broj, kao jedinica vremena, je decimalni broj, za koji ce funkcija vratiti sekunde.

Primjeri

=SECOND(NOW()) vraca trenutne sekunde

=SECOND(C4) vraca 17 ako je sadržaj C4 = 12:20:17.