Financijske funkcije treći dio

COUPDAYBS

Vraća broj dana od prvog dana isplate kamate na sigurnosni do krajnje odluke.

Sintaksa

COUPDAYBS(Krajnja Odluka; Zrelost; Frekvencija; Osnova)

Par je nominalna vrijednost pokrica.

Dozrijevanje je datum prodaje osiguranja

Frekvencijaje broj kamatnih placanja po godini (1,2 ili 4)

Osnova se bira sa liste opcija i pokazuje kako se godina racuna.

Osnova

Računica

0 or missing

US metoda (NASD), 12 mjeseci po 30 dana svaki

1

Tacan broj dana u mjesecu, tacan broj dana u godini

2

Tacan broj dana u mjesecu, godina ima 360 dana

3

Tacan broj dana u mjesecu, godina ima 365 dana

4

Evropska metoda, 12 mjeseci po 30 dana svaki


Primjer

Sigurnost je kupljen na 25/01/2001, datum dospijeća je 15/11/2001. Kamata se isplaćuje polugodišnje (frekvencija je 2). Korištenjem dnevnog stanja obračuna kamata (osnovi 3) koliko dana je to?

=COUPDAYBS("25/01/2001"; "15/11/2001"; 2; 3) vraca 71.

COUPDAYS

Vraća broj dana u tekućem interesu periodu u kojem zadnja odluka pada.

Sintaksa

COUPDAYS(Krajnja Odluka; Zrelost; Frekvencija; Osnova)

Par je nominalna vrijednost pokrica.

Dozrijevanje je datum prodaje osiguranja

Frekvencijaje broj kamatnih placanja po godini (1,2 ili 4)

Osnova se bira sa liste opcija i pokazuje kako se godina racuna.

Osnova

Računica

0 or missing

US metoda (NASD), 12 mjeseci po 30 dana svaki

1

Tacan broj dana u mjesecu, tacan broj dana u godini

2

Tacan broj dana u mjesecu, godina ima 360 dana

3

Tacan broj dana u mjesecu, godina ima 365 dana

4

Evropska metoda, 12 mjeseci po 30 dana svaki


Primjer

Sigurnost je kupljen na 25/01/2001, datum dospijeća je 15/11/2001. Kamata se isplaćuje polugodišnje (frekvencija je 2). Korištenje dnevnog stanja obračun kamata (osnovi 3) koliko dana ima u interesnom razdoblju u kojem krajnja odluka pada?

=COUPDAYS("25/01/2001"; "15/11/2001"; 2; 3) vraca 181.

COUPDAYSNC

Vraća broj dana od krajnje odluke do sljedećeg datuma interesa.

Sintaksa

COUPDAYSNC(Krajnja Odluka; Zrelost; Frekvencija; Osnova)

Par je nominalna vrijednost pokrica.

Dozrijevanje je datum prodaje osiguranja

Frekvencija je broj plaćanja kamata godišnje (1, 2 ili 4).

Osnova se bira sa liste opcija i pokazuje kako se godina racuna.

Osnova

Računica

0 or missing

US metoda (NASD), 12 mjeseci po 30 dana svaki

1

Tacan broj dana u mjesecu, tacan broj dana u godini

2

Tacan broj dana u mjesecu, godina ima 360 dana

3

Tacan broj dana u mjesecu, godina ima 365 dana

4

Evropska metoda, 12 mjeseci po 30 dana svaki


Primjer

Sigurnost je kupljen na 25/01/2001, datum dospijeća je 15/11/2001. Kamata se isplaćuje polugodišnje (frekvencija je 2). Korištenjem dnevnog stanja obračuna kamata (osnovi 3) koliko dana je do sljedeće isplate kamate?

=COUPDAYSNC("25/01/2001"; "15/11/2001"; 2; 3) vraca 110.

COUPNCD

Vraća datum prvog dana nakon interesa datum namire. Oblikovanje rezultata kao datum.

Sintaksa

COUPNCD(Krajnja Odluka; Zrelost; Frekvencija; Osnova)

Par je nominalna vrijednost pokrica.

Dozrijevanje je datum prodaje osiguranja

Frekvencijaje broj kamatnih placanja po godini (1,2 ili 4)

Osnova se bira sa liste opcija i pokazuje kako se godina racuna.

Osnova

Računica

0 or missing

US metoda (NASD), 12 mjeseci po 30 dana svaki

1

Tacan broj dana u mjesecu, tacan broj dana u godini

2

Tacan broj dana u mjesecu, godina ima 360 dana

3

Tacan broj dana u mjesecu, godina ima 365 dana

4

Evropska metoda, 12 mjeseci po 30 dana svaki


Primjer

Sigurnost je kupljen na 25/01/2001, datum dospijeća je 15/11/2001. Kamata se isplaćuje polugodišnje (frekvencija je 2). Korištenjem dnevnog stanja obračun kamata (osnovi 3) kad je sljedeći interesni datuma?

=COUPNCD("25/01/2001"; "15/11/2001"; 2; 3) vraca 15/05/2001.

COUPNUM

Vraća broj kupona (kamate plaćanja) između krajnje odluke i dospijeća.

Sintaksa

COUPNUM(Krajnja Odluka; Zrelost; Frekvencija; Osnova)

Par je nominalna vrijednost pokrica.

Dozrijevanje je datum prodaje osiguranja

Frekvencijaje broj kamatnih placanja po godini (1,2 ili 4)

Osnova se bira sa liste opcija i pokazuje kako se godina racuna.

Osnova

Računica

0 or missing

US metoda (NASD), 12 mjeseci po 30 dana svaki

1

Tacan broj dana u mjesecu, tacan broj dana u godini

2

Tacan broj dana u mjesecu, godina ima 360 dana

3

Tacan broj dana u mjesecu, godina ima 365 dana

4

Evropska metoda, 12 mjeseci po 30 dana svaki


Primjer

Sigurnost je kupljen na 25/01/2001, datum dospijeća je 15/11/2001. Kamata se isplaćuje polugodišnje (frekvencija je 2). Korištenjem dnevnog stanja obračuna kamata (osnovi 3) koliko imamo interesnih datuma?

=COUPNUM("25/01/2001"; "15/11/2001"; 2; 3) vraca 2.

COUPPCD

Vraća datum interesnog dana prije datum zadnje odluke. Oblikuj rezultat kao datum.

Sintaksa

COUPPCD(Krajnja Odluka; Zrelost; Frekvencija; Osnova)

Par je nominalna vrijednost pokrica.

Dozrijevanje je datum prodaje osiguranja

Frekvencijaje broj kamatnih placanja po godini (1,2 ili 4)

Osnova se bira sa liste opcija i pokazuje kako se godina racuna.

Osnova

Računica

0 or missing

US metoda (NASD), 12 mjeseci po 30 dana svaki

1

Tacan broj dana u mjesecu, tacan broj dana u godini

2

Tacan broj dana u mjesecu, godina ima 360 dana

3

Tacan broj dana u mjesecu, godina ima 365 dana

4

Evropska metoda, 12 mjeseci po 30 dana svaki


Primjer

Sigurnost je kupljen na 25/01/2001, datum dospijeća je 15/11/2001. Kamata se isplaćuje polugodišnje (frekvencija je 2). Korištenjem dnevnog stanja obračun kamata (osnova 3) što je bio interesni datum prije kupnje?

=COUPPCD("25/01/2001"; "15/11/2001"; 2; 3) vraca 15/11/2000.

FV

Returns the future value of an investment based on periodic, constant payments and a constant interest rate (Future Value).

Sintaksa

PV(Rate; Num_periods; Payment; FV; Type)

Stopa postavlja peridičnu kamatnu ratu

Total_periodstotalni broj instalacionih perioda.

Pmt is the annuity paid regularly per period.

PV (optional) is the (present) cash value of an investment.

Type (optional) defines whether the payment is due at the beginning or the end of a period.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Primjer

What is the value at the end of an investment if the interest rate is 4% and the payment period is two years, with a periodic payment of 750 currency units. The investment has a present value of 2,500 currency units.

=FV(4%;2;750;2500) = -4234.00 currency units. The value at the end of the investment is 4234.00 currency units.

FVSCHEDULE

Calculates the accumulated value of the starting capital for a series of periodically varying interest rates.

Sintaksa

FVSCHEDULE(Principal; Schedule)

Principal is the starting capital.

Schedule is a series of interest rates, for example, as a range H3:H5 or as a (List) (see example).

Primjer

1000 currency units have been invested in for three years. The interest rates were 3%, 4% and 5% per annum. What is the value after three years?

=FVSCHEDULE(1000;{0.03;0.04;0.05}) returns 1124.76.

INTRATE

Izračunava se na godišnjoj kamatnoj stopi koja nastaje kad se osiguranje (ili neki drugi predmet) je kupljeno na vrijednosti investicije i prodane na otkupne vrijednosti. Kamata se ne isplaćuje.

Sintaksa

INTRATE(Krajnja odluka; Zrelost; Investicija; Otkup;Osnova)

Par je nominalna vrijednost pokrica.

Dozrijevanje je datum prodaje osiguranja

Investicija je kupovna cijena

Otkup je prodajna cijena

Osnova se bira sa liste opcija i pokazuje kako se godina racuna.

Osnova

Računica

0 or missing

US metoda (NASD), 12 mjeseci po 30 dana svaki

1

Tacan broj dana u mjesecu, tacan broj dana u godini

2

Tacan broj dana u mjesecu, godina ima 360 dana

3

Tacan broj dana u mjesecu, godina ima 365 dana

4

Evropska metoda, 12 mjeseci po 30 dana svaki


Primjer

Slika je kupljena na 15/01/1990 za 1 milijun i prodaje na 05/05/2002 za 2 milijuna dolara. Osnova je dnevno stanje obračun (osnovu = 3). Koja je prosječna godišnja razina interesa?

=INTRATE("15/01/1990"; "05/05/2002"; 1000000; 2000000; 3) vraca 8.12%.

IPMT

Izračunava amortizaciju za periodična ulaganja sa redovnim isplatama i konstantnom kamatnom stopom.

Sintaksa

IPMT(Rata; Period; Num_periods; PV; FV; Vrsta)

Stopa postavlja peridičnu kamatnu ratu

Razdoblje je razdoblje za koje se izračunava složena kamata. Razdoblje = Num_periods ako se složena kamata za posljednje razdoblje izračunava.

Num_periods je ukupan broj razdoblja tijekom kojeg se isplaćuje renta.

PVje sadašnja vrijednost novca u nizu plaćanja.

FV (optionalno) je buduća vrijednost, koji je postignut na kraju periodičnog plaćanja.

Type is the due date for the periodic payments.

Primjer

What is the interest rate during the fifth period (year) if the constant interest rate is 5% and the cash value is 15,000 currency units? The periodic payment is seven years.

=IPMT(5%;5;7;15000) = -352.97 currency units. The compound interest during the fifth period (year) is 352.97 currency units.

NPER

Returns the number of periods for an investment based on periodic, constant payments and a constant interest rate.

Sintaksa

PV(Rate; Num_periods; Payment; FV; Type)

Stopa postavlja peridičnu kamatnu ratu

Placanje je konstanta uplata, plaća se za vrijeme svakog razdoblja.

PVje sadašnja vrijednost novca u nizu plaćanja.

FV (optionalno) je buduća vrijednost, koji je postignut na kraju periodičnog plaćanja.

Vrsta (optionalno) je zbog datuma periodičnog plaćanja, bilo na početku ili na kraju razdoblja.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Primjer

How many payment periods does a payment period cover with a periodic interest rate of 6%, a periodic payment of 153.75 currency units and a present cash value of 2.600 currency units.

=NPER(6%;153.75;2600) = -12,02. The payment period covers 12.02 periods.

ODDFPRICE

Izračunava cijene na 100 jedinica valute nominalnu vrijednost vrijednosnog papira,ako prvi datum kamatne stope neregularan.

Sintaksa

ODDFPRICE(Krajnja odluka; Zrelost; Izdavanje; First_coupon; Rate; Doprinos; Otkupna vrijednost; Frekvencija; Osnova)

Par je nominalna vrijednost pokrica.

Dozrijevanje je datum prodaje osiguranja

Par je nominalna vrijednost pokrica.

First_coupon je prvi kamatni datum osiguranja.

Nominal_rategodišnja nominalna vrijednost kamate.

Par je nominalna vrijednost pokrica.

Otkup je cijena isplatne vrijednosti sigurnosti na 100 jedinica valute po nominalnoj vrijdnosti .

Frekvencijaje broj kamatnih placanja po godini (1,2 ili 4)

Osnova se bira sa liste opcija i pokazuje kako se godina racuna.

Osnova

Računica

0 or missing

US metoda (NASD), 12 mjeseci po 30 dana svaki

1

Tacan broj dana u mjesecu, tacan broj dana u godini

2

Tacan broj dana u mjesecu, godina ima 360 dana

3

Tacan broj dana u mjesecu, godina ima 365 dana

4

Evropska metoda, 12 mjeseci po 30 dana svaki


ODDFYIELD

Izračunava prinos sigurnosti ako prvi interesni datum ne ispunjen.

Sintaksa

ODDFYIELD(Krajnja odluka; Zrelost; Izdavanje; First_coupon; Rate; Doprinos; Otkupna vrijednost; Frekvencija; Osnova)

Par je nominalna vrijednost pokrica.

Dozrijevanje je datum prodaje osiguranja

Par je nominalna vrijednost pokrica.

First_coupon je prvi kamatni datum osiguranja.

Nominal_rategodišnja nominalna vrijednost kamate.

Cijena je cijena osiguranja.

Otkup je cijena isplatne vrijednosti sigurnosti na 100 jedinica valute po nominalnoj vrijdnosti .

Frekvencijaje broj kamatnih placanja po godini (1,2 ili 4)

Osnova se bira sa liste opcija i pokazuje kako se godina racuna.

Osnova

Računica

0 or missing

US metoda (NASD), 12 mjeseci po 30 dana svaki

1

Tacan broj dana u mjesecu, tacan broj dana u godini

2

Tacan broj dana u mjesecu, godina ima 360 dana

3

Tacan broj dana u mjesecu, godina ima 365 dana

4

Evropska metoda, 12 mjeseci po 30 dana svaki


ODDLPRICE

Izračunava cijene na 100 jedinica valute nominalnu vrijednost vrijednosnog papira,ako zanji datum kamatne stope neregularan..

Sintaksa

ODDLPRICE( Krajnja odluka; Zrelost; ZadnjeIzdavanje; First_coupon; Rate; Doprinos; Otkupna vrijednost; Frekvencija; Osnova)

Par je nominalna vrijednost pokrica.

Dozrijevanje je datum prodaje osiguranja

ZadnjeIzdavanje je zadnji kamatni datum osiguranja.

Nominal_rategodišnja nominalna vrijednost kamate.

Par je nominalna vrijednost pokrica.

Otkup je cijena isplatne vrijednosti sigurnosti na 100 jedinica valute po nominalnoj vrijdnosti .

Frekvencijaje broj kamatnih placanja po godini (1,2 ili 4)

Osnova se bira sa liste opcija i pokazuje kako se godina racuna.

Osnova

Računica

0 or missing

US metoda (NASD), 12 mjeseci po 30 dana svaki

1

Tacan broj dana u mjesecu, tacan broj dana u godini

2

Tacan broj dana u mjesecu, godina ima 360 dana

3

Tacan broj dana u mjesecu, godina ima 365 dana

4

Evropska metoda, 12 mjeseci po 30 dana svaki


Primjer

Datum Krajnje odluke: 7 Februar 1999, datum zrelosti: 15 Juni 1999, ZanjeIzdavanje: 15 Oktobar 1998. Kamatna stopa: 3.75 procenta, Doprinos: 4.05 procenata, Otkupna vrijednost: 100 vrijednosnih jedinica, frekvencija placanja: polu-godisnje = 2, osnova: = 0

Cijena na 100 jedinica valute nominalnu vrijednost vrijednosnog papira,ako zanji datum kamatne stope neregularan, se izracunava na sljedeci nacin:

=ODDLPRICE("1999-02-07";"1999-06-15";"1998-10-15"; 0.0375; 0.0405;100;2;0) vraća 99.87829.

ODDLYIELD

Izračunava doprinos osiguranja ako zadnji datum pada ne regularno.

Sintaksa

ODDLYIELD( Krajnja odluka; Zrelost; ZadnjeIzdavanje; First_coupon; Rate; Cijena; Otkupna vrijednost; Frekvencija; Osnova)

Par je nominalna vrijednost pokrica.

Dozrijevanje je datum prodaje osiguranja

ZadnjeIzdavanje je zadnji kamatni datum osiguranja.

Nominal_rategodišnja nominalna vrijednost kamate.

Cijena je cijena osiguranja.

Otkup je cijena isplatne vrijednosti sigurnosti na 100 jedinica valute po nominalnoj vrijdnosti .

Frekvencijaje broj kamatnih placanja po godini (1,2 ili 4)

Osnova se bira sa liste opcija i pokazuje kako se godina racuna.

Osnova

Računica

0 or missing

US metoda (NASD), 12 mjeseci po 30 dana svaki

1

Tacan broj dana u mjesecu, tacan broj dana u godini

2

Tacan broj dana u mjesecu, godina ima 360 dana

3

Tacan broj dana u mjesecu, godina ima 365 dana

4

Evropska metoda, 12 mjeseci po 30 dana svaki


Primjer

Datum Krajnje odluke: 20 April 1999, datum zrelosti: 15 Juni 1999, ZanjeIzdavanje: 15 Oktobar 1998. Kamatna stopa: 3.75 procenata, cijena: 99.875 vrijednosnih jedinica, Otkupna vrijednost: 100 vrijednosnih jedinica, frkevencija placanja: polu-godisnja = 2, osnova: = 0

Doprinos osiguranja, koji ima ne regularan kamatni datum, se izracunava na sljedeci nacin:

=ODDLYIELD("20/04/1999"; "15/06/1999"; "15/10/1998"; 0.0375; 99.875; 100; 2; 0) vraca 0.044873 ili 4.4873%.

RATE

Vraća se konstantna kamatna stopa po razdoblju od rente.

Sintaksa

RATE(Br_Perioda; Placanje; PV; FV; Vrsta; PRETPOSTAVKA)

Br_periodaje ukupan broj razdoblja, tijekom kojih su napravljeni plaćanja (platno razdoblje).

Placanje je konstanta uplata, plaća se za vrijeme svakog razdoblja.

PVje vrijednost novca u slijedu plaćanja.

FV (optionalno) je buduća vrijednost, koji je postignut na kraju periodičnog plaćanja.

Vrsta (optionalno) je zbog datuma periodičnog plaćanja, bilo na početku ili na kraju razdoblja.

Procjena (optionalno) određuje procijenjena vrijednost interesa s iterativna obračun.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Primjer

Šta je konstantna kamatna stopa za plaćanje u periodu od 3 razdoblja i ako su 10 valutne jedinice plaća redovito i sadašnje vrijednosti novčanih valuta je 900 jedinica.

=RATE(3;-10;900) = -75.63% The interest rate is therefore 75.63%.

RRI

Izračunava kamatnih stopa koji proizlaze iz dobiti (povratak) od ulaganja.

Sintaksa

RRI(P; PV; FV)

Pje broj razdoblja potrebnih za izračun kamatne stope.

PV is the present (current) value. The cash value is the deposit of cash or the current cash value of an allowance in kind. As a deposit value a positive value must be entered; the deposit must not be 0 or <0.

FVodređuje ono što je poželjno kao gotovinska vrijednost depozita.

Primjer

Za četiri razdoblja (godine) i novčani vrijednost valute 7.500 jedinica, kamatna stopa povrata je da se izračunati ako je buduća vrijednost je 10.000 jedinica valute.

=RRI(4;7500;10000) = 7.46 %

Kamatna stopa mora biti 7,46%, tako da je 7.500 jedinica valute postat će 10.000 jedinica valute.

VDB

Vraća amortizaciju od imovine za navedeno razdoblje pomoću djelomičnog ili varijable u opadanju metodom ravnoteže .

Sintaksa

VDB(Cost; Salvage; Life; S; End; Factor; NoSwitch)

Cijena početna vrijednost imovine.

Rješavanje je vrijednost imovine nakon deprecijacije.

Životno doba je amortizacijsko trajanje imovine.

S je pocetak amortizacije. A mora biti uneseno u istu datumsku ćeliju kao i trajanje.

Kraj je kraj amortizacije.

Faktor (opcionalno) je amortizacijski faktor. Faktor=2 je dupla rata amortizacije.

NoSwitchis an optional parameter. NoSwitch = 0 (default) means a switch to linear depreciation. In NoSwitch = 1 no switch is made.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Primjer

Što je u opadanju, stanje duplih-stopa amortizacije za razdoblje ako početni trošak je 35.000 jedinica i valuta vrijednost na kraju amortizacije je 7.500 jedinica valute. Amortizacijski rok je 3 godine. Amortizacije od 10. do 20. razdoblje se izračunava.

=VDB(35000; 7500; 36; 10; 20; 2) = 8603.80 vrijednosnih jedinica. Amortizacije od 10. do 20.perioda je 8,603.80 vrijednosnih jedinica.

XIRR

Izračunava internu stopu povrata za popis plaćanja, koji se održavaju na različite datume. Izračun se temelji na 365 dana u godini osnove, ignorirajući prijestupne godine.

If the payments take place at regular intervals, use the IRR function.

Sintaksa

XIRR(Vrijednosti; Datumi; Pretpostaviti )

Vrijednosti i Datumi rodnose se na niz isplata i niz povezanih podatkovnih vrijednosti. Prvi par datuma definira početak plana plaćanja. Sve ostale vrijednosti datuma mora biti kasnije, ali ne moraju biti u bilo kojem redoslijedu. Niz vrijednosti mora sadržavati barem jednu negativnu i jednu pozitivnu vrijednost (primici i depoziti).

Procjena (opcionalno) je pogodak koji može biti ulaz za internu stopu povrata. Zadana vrijednost je 10%.

Primjer

Obračun interne stope povrata za sljedećih pet plačanja:

A

B

C

1

1/1/2001

-10000

Primljeno

2

1/2/2001

-10000

deponirani

3

15/03/2001

2500

4

12/5/2001

1000

5

10/8/2001

1000


=XIRR(B1:B5; A1:A5; 0.1) vraca 0.1828.

XNPV

Calculates the capital value (net present value) for a list of payments which take place on different dates. The calculation is based on a 365 days per year basis, ignoring leap years.

If the payments take place at regular intervals, use the NPV function.

Sintaksa

XNPV(Rate; Vrijednost; Datum)

Stopa je interna stopa povrata za plaćanja.

Vrijednosti i Datumi odnose se na niz isplata i niz povezanih podatkovnih vrijednosti. Prvi par datuma definira početak plan plaćanja. Sve ostale vrijednosti datuma mora biti kasnije, ali ne moraju biti u bilo kojem redoslijedu. Niz vrijednosti mora sadržavati barem jednu negativnu i jednu pozitivnu vrijednost (primici i depoziti)

Primjer

Izračun neto sadašnje vrijednosti za navedenih pet plaćanja za fiktivnog interna stopa povrata od 6%.

=XNPV(0.06; B1:B5; A1:A5) vraca 323.02.

Analiza funkcija Dio Dva

Analiza funkcija Dio Dva

Functions by Category