Array Functions

Ova kategorija sadzi niz funkcije.

Sta je niz?

Niz je povezani rang celija tabele koje sadrze vrijednosti. kvadratni rang 3 reda i 3 kolone je 3 x 3 niz:

A

B

C

1

0.00 novcanih jedinica

-3,48

-3,48

2

-3,48

-10000

0.00 novcanih jedinica

3

0.00 novcanih jedinica

0.00 novcanih jedinica

-10000


Najmanji moguci niz je 1 x 2 or 2 x 1 niz sa dvije celije.

Sta je formila niza?

Formula u kojoj su individualne vrijednosti u celiji odredjene odnosi se na formulu niza. Razlika izmedju formule niza i drugih formula je u tome sto formul niza operira sa nekoliko vrijednosti istovremeno, umjesto sa jednom.

Ne samo da formula niza moze procesuirati vise vrijednosti, ona takodjer i vraca nekoliko vrijednosti. Rezultat formule niza je takodjer niz.

Za mnozenje individualnih vrijednosti celija sa 10 u nizu iznad, ne trebate primjenjivati formulu na svaku celiju ili vrijednost pojedinacno.Umjesto toga samo trebate koristiti jednu formulu niza. Oznacite rang od 3 x 3 celije na drugom dijelutabele, unesite formulu =10*A1:C3 i potvrdite ovaj unos koristeci kombinaciju +Shift+Enter. The result is a 3 x 3 array in which the individual values in the cell range (A1:C3) are multiplied by a factor of 10.

U dadatku mnozenju, mozete takodjer koristiti operacije navedene u rangu(niza). Sa LibreOffice Calc, mozete dodati (+), oduzeti(-), pomnoziti (*), podijeliti (/), koristiti eksponent (^), sastavljanje (&) i poredjenje (=, <>, <, >, <=, >=). Operacijemogu biti koristene na svaku pojedinacnu vrijednost celijskog ranga i vratiti rezultat kao niz ako je formula niza vec unesena.

Operatori poredjenja u formuli niza tretiraju na isti nacin normalnu formulu, to jeste, ili nulu ili prezan znak. Na primjer, ako su celijeA1 i A2 prazne, formule niza {=A1:A2=""} and {=A1:A2=0} ce obje vratiti 1 cloonu i 2 red niza celija koje sadrze TRUE.

Kada se koriste formule niza?

Koristite formuleniza ako trebate ponavljati racunanje za razlicite vrijednosti.Ako kasnije odlucite promjeniti metod racunanja, trebate samo izmjeniti formulu. Za sabiranje,formula niza, oznacite rang niza i napravite potrebne izmjene u formuli niza.

Formule niza su takodjer i opcija koja stedi prostor kada nekoliko vrijednosti treba biti izracunato, jer nisu memorijski jako zahtjevne. U dodatku, nizovi su osnovni alat za izvodjene kompleksnih racunanja, jer mozete imat nekoliko celijskih rangova ukljucenih u racunanje. LibreOfficeima drugacije matematicke funkcije za nizove, kao sto je MMULT funkcija za mnozenje dva niza, ili SUMPRODUCT za racunanje skalarnog proizvoda dva niza.

Koristenje formula niza u LibreOffice Calc

Takodjer mozete kreirati i "normalnu" formulu za odredjeni rang, kako parametre, koji upucuju naformulu niza. Rezultat je dobijen iz presjeka odredjenog ranga i redova ili kolona u kojima je formula pronadjena. Ako nema presjeka ili ako rang na presjeku pokriva nekoliko redova i kolona #VALUE! poruka greske se pojavljuje. Sljedeci primjer pokazuje koncept:

Kreiranje formule niza

Ako kreirate formulu niza koristeciČarobnjak za funkcije, morate oznaciti Matrica u kucici tako da je vraceni rezultat u obliku niza . Inace, samo ce vrijednosti u gornjoj-lijevoj celiji niza biti izracunate i vracene.

If you enter the array formula directly into the cell, you must use the key combination Shift++Enter instead of the Enter key. Only then does the formula become an array formula.

Note Icon

Formula niza se pojavljuje u zagradama (okrugle zagrade) u LibreOffice Calc. Ne mozete kreirati formuluniza rucnim unosenjem zagrada.


Warning Icon

Celije u rezultatu niza su automatski zasticene od promjena. Kakogod, mozete unijeti ili kopirati formulu niza oznacavanjem cijelog celijskog ranga niza.


Koristenje konstanti linijskog niza u formuli.

Calc supports inline matrix/array constants in formulae. An inline array is enclosed with braces (curly brackets) '{' and '}'. Elements can be each a number (including negatives), a logical constant (TRUE, FALSE), or a literal string. Non-constant expressions are not allowed. Arrays can be entered with one or more rows, and one or more columns. All rows must consist of the same number of elements, all columns must consist of the same number of elements.

The column separator (separating elements in one row) and the row separator are language and locale dependent. But in this help content, the ';' semicolon and '|' pipe symbol are used to indicate the column and row separators, respectively. For example, in the English locale, the ',' comma is used as the column separator, while the ';' semicolon is used as the row separator.

Tip Icon

You can view and change the row and column separator in - Calc - Formula - Separators.


Niz ne moze bitiugnijezden.

Examples:

={1;2;3}

Niz od jednog reda sastoji se od brojeva 1, 2, i 3.

To enter this array constant, you select three cells in a row, then you type the formula ={1;2;3} using braces (curly brackets) and semicolons, then press +Shift+Enter.

={1;2;3|4;5;6}

Niz sa 2 reda i 3 vrijednosti u svakom redu.

={0;1;2|FALSE;TRUE;"two"}

Izmjesani podaci niza.

=SIN({1;2;3})

Uneseno kao formulamatrice, vraca rezultat tri SIN kalkulacije sa argumentima 1, 2, i 3.

Uredjivanje formule niza

  1. Select the cell range or array containing the array formula. To select the whole array, position the cell cursor inside the array range, then press +/, where / is the Division key on the numeric keypad.

  2. Ili pritisnite F2 ili pozicionirajte kursor na ceilu unosa.Obje ove akcije ce vam omoguciti izmjenu formule.

  3. Nakon unesenih promjena, pritisnite +Shift+Enter.

Tip Icon

Mozete mjenjati odvojene dijelove niza. Na primjer,mozete mjenjati boju slova. Oznacite celijski rang i onda mjenjajte atribut koji zelite.


Kopiranje formule niza

  1. Select the cell range or array containing the array formula.

  2. Ili pritisnite F2 ili pozicionirajte kursor na celiju unosa.

  3. Kopiranje formule u liniju unosa vrsi se unosom +C.

  4. Oznacite celiju gdje zelite unijeti formu i zatim pritisnite F2 ili pozicionirajte kursor na liniju unosa.

  5. Paste the formula by pressing +V in the selected space and confirm it by pressing +Shift+Enter. The selected range now contains the array formula.

Prilagodjavanje ranga niza

If you want to edit the output array, do the following:

  1. Select the cell range or array containing the array formula.

  2. Below the selection, to the right, you will see a small icon with which you can zoom in or out on the range using your mouse.

Note Icon

When you adjust the array range, the array formula will not automatically be adjusted. You are only changing the range in which the result will appear.


By holding down the key, you can create a copy of the array formula in the given range.

Conditional Array Calculations

A conditional array calculation is an array or matrix formula that includes an IF() or CHOOSE() function. The condition argument in the formula is an area reference or a matrix result.

U sljedecem primjeru,>0 test {=IF(A1:A3>0; "yes"; "no")} je primjenjena na svaku celiku u rangu A1:A3 i rezultat je kopiran u odgovarajucu celiju.

A

B (formula)

C (rezultat)

1

1

{=IF(A1:A3>0; "yes"; "no")}

yes

2

0

{=IF(A1:A3>0; "yes"; "no")}

no

3

1

{=IF(A1:A3>0; "yes"; "no")}

yes


The following functions provide forced array handling: CORREL, COVAR, FORECAST, FTEST, INTERCEPT, MDETERM, MINVERSE, MMULT, MODE, PEARSON, PROB, RSQ, SLOPE, STEYX, SUMPRODUCT, SUMX2MY2, SUMX2PY2, SUMXMY2, TTEST. If you use area references as arguments when you call one of these functions, the functions behave as array functions. The following table provides an example of forced array handling:

A

B (formula)

C (rezultat)

C (izforsirana formula niza)

C (rezultat)

1

1

=A1:A2+1

2

=SUMPRODUCT(A1:A2+1)

5

2

2

=A1:A2+1

3

=SUMPRODUCT(A1:A2+1)

5

3

=A1:A2+1

#VALUE!

=SUMPRODUCT(A1:A2+1)

5


FREQUENCY

Indicira frekevnciju distribucije jednokolonskog niza. Funkcija prebrojava broj vrijednosti u Data nizu koji su u granicama vrijednosti Calsses niza.

Sintaksa

FREQUENCY(Data; Classes)

Podaci je niz koji predstavlja referencu vrijednostim koje se prebrojavaju.

Classes je niz sa krajnjim vrijednostima.

Note Icon

Možete pronaći generalni uvod u Array funkcije na vrhu ove stranice.


Primjer

U idučoj tabeli, kolona A izlistava nesortirane mjerne vrijednosti. Kolona B sadrži gornje granice koje ste unijeli iz klasa u koje želite da dijelite podatke u koloni A. Prema granici unesenoj u B1, FREQUENCY funkcija vrača vrijednost broja mjernih vrijednosti koje su manje ili jednake 5. Budući da je granica u B2 10, FREQUENCY funkcija vrača drugi rezultat kao broj mjernih vrijednosti koje su veče od 5 i manje ili jednake 10. Tekst koji ste unijeli u B6, ">25", je samo za referentne svrhe.

Primjer:

Primjer:

Primjer:

Primjer:

12

5

1

Primjer:

8

10

3

Primjer:

24

15

2

Primjer:

11

20

3

Primjer:

5

25

1

Primjer:

20

>25

1

Primjer:

16

Primjer:

9

Primjer:

7

Primjer:

16

Primjer:

33


Izaberite jednu kolonu u rasponu u kojeg će te unijeti frekvenciju shodnu klasnim ograničenjima. Morate izabrati jedno polje veće ili manje od klasnog plafona. U ovom primjeru, izaberite raspon C1:C6. Pozovite FREQUENCY funkciju u Čarobnjak za funkcije. Izaberite Podaci niz u (A1:A11) i potom Classes raspon u kojem ste unjeli klasna ograničenja (B1:B6). Izaberite Matrica check box and kliknite UREDU. Vidjet će te frekvencijski prebroj u nizu C1:C6.

More explanations on top of this page.

GROWTH

Kalkuliše tačke eksponencijalnog trenda u nizu.

Sintaksa

GROWTH(Data_Y; Data_X; New_data_X; Function_type)

Data_Y je y-podaci niz.

Data_X (po mogućnosti) je x-podaci niz.

New_data_X (po mogućnosti) predstavlja x-podaci niz, u kojem će vrijednosti bit rekalkulisane.

Function_type(optional). Ako je Function_type = 0, funkcije u obliku y = m^x će biti sračunate. Inače, y = b*m^x funkcije će biti sračunate.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

More explanations on top of this page.

Primjer

This function returns an array and is handled in the same way as the other array functions. Select a range where you want the answers to appear and select the function. Select DataY. Enter any other parameters, mark Array and click OK.

LINEST

Vraća tabelu statistike za pravu liniju koja najbolje odgovara podacima.

Sintaksa

LINEST(Data_Y; Data_X; Linear_type; Stats)

podaci_Y jedan red ili kolona koja specificira y koordinate za skup tačaka podataka.

podaci_x je korespondirajuči red ili kolonski raspon koji specificira x koordinate. Ako podaci_x nije prisutan, default vrijednost je 1, 2, 3, ..., n. Ako postoji više od jednog skupa podataka, podaci_x može imati raspon koji odgovara više redova ili kolona.

LINEST pronalazi pravu y = a + bx koja najbolje odgovara podacima, koristeči linearnu regresiju (the "least squares" metoda). Sa više od jednog skupa promjenljivih, prava je oblika y = a + b1*x1 + b2*x2 ... + bn*xn.

If linearType is FALSE the straight line found is forced to pass through the origin (the constant a is zero; y = bx). If omitted, linearType defaults to TRUE (the line is not forced through the origin).

If stats is omitted or FALSE only the top line of the statistics table is returned. If TRUE the entire table is returned.

LINEST vraća tabelu (niz) statistika kao dole i mora biti unesena kao formula niza (npr. koristeći +Shift+Return nego samo Return).

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

More explanations on top of this page.

Primjer

Ova funkcija vraća niz i upravlja se istim načinom kao i ostele array funkcije. Izaberi podaci_Y. Ako želiš, možeš unijeti druge parametre. Izaberi Matrica and klikni UREDU.

Rezultat sistema (ako statistika = 0), će ako ništa prikazati nagib regresijske linije i njenu intersekciju sa Y osom. Ako statistika nije jednak 0, drugi rezultati će biti prikazani.

Drugi LINEST rezultati:

Pregledajte iduće primjere:

A

B

C

D

E

F

G

Primjer:

-3,48

-3,48

-3,48

0.00 novcanih jedinica

Primjer:

0.00 novcanih jedinica

0.00 novcanih jedinica

-10000

-3,48

-3,48

-3,48

Primjer:

0.00 novcanih jedinica

0.00 novcanih jedinica

-10000

-3,48

-10000

-3,48

Primjer:

0.00 novcanih jedinica

-10000

-10000

-3,48

-3,48

-3,48

Primjer:

0.00 novcanih jedinica

-10000

-10000

-3,48

0.00 novcanih jedinica

-3,48

Primjer:

0.00 novcanih jedinica

-10000

-10000

-3,48

-10000

-3,48

Primjer:

0.00 novcanih jedinica

-10000

-10000

Primjer:

0.00 novcanih jedinica

-10000

-10000


Kolona A sadrži nekoliko X1 vrijednosti, kolona B nekoliko X2 vrijednosti i kolona C nekoliko Y vrijednosti. Vi ste već unijeli ove vrijednosti u vaš spreadsheet. Sada se postavili E2:G6 u spreadsheet-u i aktivirali Čarobnjak za funkcije. Za LINEST funkciju da radi, morate obilježiti Matrica kvadratič u Čarobnjak za funkcije. Slijedeće, izaberite iduće vrijednosti u spreadsheet-u (ili ih unesite pomoću tastature):

podaci_Y je C2:C8

podaci_x je A2:B8

Linear_type i statistika su oboje postavljeni na 1.

Čim pritisnete UREDU, LibreOffice Calc će pronaći gore navedeni primjer sa LINEST vrijednostima kao što su prikazane u primjeru.

Formula u Formula bar-u korespondira svakoj čeliji LINEST niza {=LINEST(C2:C8;A2:B8;1;1)}

Reprezentira kalkulisane LINEST vrijednosti:

E2 and F2: Nagib m regresijske linije y = b + m*x za x1 i x2 vrijednosti. Ove vrijednosti su date obrnutim redosljedom; tj., nagib za x2 u E2 i nagib x1 u F2.

G2: Intersekcija b sa y osom.

E3 i F3: Standardna greška vrijednosti nagiba.

G3: Standardna greška intercept-a

E4: RSQ

F4: Standardna grešla regresije kalkulisana za Y vrijednost.

E5: F vrijednost iz variance analize.

F5: Stepeni slobode za analizu varijanse.

E6: Suma kvadratne devijacije od očekivanih Y vrijednosti iz linearnog mean-a.

F6: Suma kvadratne devijacije očekivane Y vrijednosti za date Y vrijednosti.

More explanations on top of this page.

LOGEST

Ova funkcija kalkuliše promjene unesenih podataka kao eksponencijalna regresijska kriva (y=b*m^x).

Sintaksa

LOGEST(Data_Y; Data_X; Function_type; Stats)

Data_Y je y-podaci niz.

Data_X (po mogućnosti) je x-podaci niz.

Function_type (po mogućnosti). Ako je Function_type = 0, funkcija oblika y = m^x će biti izračunata. Inače, y = b * m^x funkcije će biti izračunate.

Stats (optional). Ako je Stats=0, samo regresijski koeficijent je izračunat.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

More explanations on top of this page.

Primjer

Pogledajte LINEST. Međutim, kvadratna suma neće biti vračena.

MDETERM

Vraća determinantu niza. Ova funkcija vraća vrijednost u trenutnoj čeliji; nije potrebno da definišete raspon za rezultat.

Sintaksa

MDETERM(Array)

Matrica je kvadratni niz u kojem su determinante definisane.

Note Icon

You can find a general introduction to using Array functions on top of this page.


More explanations on top of this page.

MINVERSE

Vraća inverzni niz.

Sintaksa

MINVERSE(Array)

Matrica kvadratni niz koji će biti invertovan.

More explanations on top of this page.

Primjer

Izaberite kvadratni raspone i izaberite MINVERSE. Izaberite izlazni niz, izaberite Matrica polje i kliknite UREDU.

MMULT

Kalkuliše niz kao produkt dva niza. Broj kolona za niz 1 mora da odgovara broju redova niza 2. Kvadratni niz ima jednak broj kolona i redova.

Sintaksa

MMULT(Array; Array)

Matrica kao prvi parametar predstavlja prvi niz u proizvodu nizova.

Matrica kao drugi parametar predstavlja drugi niz sa jednakim brojem redova.

Note Icon

More explanations on top of this page.


Primjer

Izaberite kvadratni raspon. Iaberite MMULT funkciju. Izaberite prvi Matrica, potom izaberite drugi Matrica. Koristeći Čarobnjak za funkcije, označite Matrica kvadrat. Pritisnite UREDU. Izlazni niz će biti predstavljen u prvom izabranom rasponu.

MUNIT

Vrača unitarni kvadratni niz određene veličine. Unitarni niz je kvadratni niz gdje je glavna dijagonala elemenata jednaka 1 i svi ostali članovi niza su jednaki 0.

Sintaksa

MUNIT(Dimensions)

Dimenzije referira veličini jedinice niza.

Note Icon

Možete pronaći generalni uvod u Array funkcije na vrhu ove stranice.


Primjer

Izaberi kvadratni niz unutar spreadsheet-a, za primjer, od A1 do A5.

Bez deselektiranja niza, izaberi MUNIT funkciju. Označi Matrica kvadratič. Unesi željene dimenzije za jedinicu niza, u ovom slučaju 5 i pritisni UREDU.

Možete također unijeti =Munit(5) formulu u posljednju čeliju izabranog niza (E5), i pritisnuti .

Možete vidjeti jedinični niz u rasponu od A1:A5.

More explanations on top of this page.

SUMPRODUCT

Množi korespondirajuće elemente u datim nizovima, te vrača sumu tih proizvoda.

Sintaksa

SUMPRODUCT(Array_1; Array_2; ... Array_30)

Array 1; Array_2; ... predstavlja nizove čiji proizvod odgovara elementima koji će biti pomnoženi.

Najmanje jedan niz mora biti dio liste argumenata. Ako je samo jedan niz dat, svi elementi niza su sumirani

Primjer

A

B

C

D

1

0.00 novcanih jedinica

0.00 novcanih jedinica

0.00 novcanih jedinica

0.00 novcanih jedinica

2

0.00 novcanih jedinica

0.00 novcanih jedinica

0.00 novcanih jedinica

0.00 novcanih jedinica

3

0.00 novcanih jedinica

-10000

-10000

-10000


=SUMPRODUCT(A1:B3; C1:D3) vrača 397.

Kalkulacija: A1*C1 + B1*D1 + A2*C2 + B2*D2 + A3*C3 + B3*D3

Možete da koristite SUMPRODUC da kalkulišete skalarni proizvod dva vektora.

Note Icon

SUMPRODUCT vraća jedan broj, nije potrebno da unesete cijelu funkciju kao funkciju niza.


More explanations on top of this page.

SUMX2MY2

Vraća sumu razlike kvadrata odgovarajućih vrijednosti dva niza.

Sintaksa

SUMX2MY2(Array_X; Array_Y)

Array_X je prvi niz čiji elementi trebaju biti kvadrirani i sabrani.

Array_Y je drugi niz čiji elemnti trebaju biti kvadrirani i oduzeti.

More explanations on top of this page.

SUMX2PY2

Vraća sumu suma kvadrata odgovarajučih vrijednosti u dva niza.

Sintaksa

SUMX2PY2(Array_X; Array_Y)

Array_X je prvi niz čiji elementi trebaju biti kvadrirani i sabrani.

Array_Y je drugi niz, čiji elementi trebaju biti kvadrirani i sabrani.

More explanations on top of this page.

SUMXMY2

Dodaje kvadrate varijacije između odgovarajućih vrijednosti u dva niza.

Sintaksa

SUMXMY2(Array_X; Array_Y)

Array_X je prvi niz čiji elementi trebaju biti oduzeti i kvadrirani.

Array_Y predstavlja drugi niz,čiji elementi trebaju biti oduzeti i kvadrirani.

More explanations on top of this page.

TRANSPOSE

Transponira redove i kolone niza.

Sintaksa

TRANSPOSE(Array)

Matrica predstavlja niz u spreadsheet-u koji će biti transponovan.

Note Icon

Možete pronaći generalni uvod u Array funkcije na vrhu ove stranice.


Primjer

U spreadsheet-u, izaberite raspon u kojem će biti predstavljen transponiran niz. Ako originalni niz ima n redova i m kolona, vaš izabrani raspon mora biti najmanje m redova i n kolona. Da unesete formulu direktno, izaberite originalni niz i pritisnite. Ili, ako koristite Čarobnjak za funkcije, označite Matrica kvadratič. Transponovani niz se pojavljuje u izabranom ciljnom rasponu i zastićen je automatski od promjena.

A

B

C

D

1

2

3

4

5

2

6

7

8

9


The above table is 2 rows, 4 columns. In order to transpose it, you must select 4 rows, 2 columns. Assuming you want to transpose the above table to the range A7:B10 (4 rows, 2 columns) you must select the entire range and then enter the following:

TRANSPOSE(A1:D2)

Then make sure to enter it as matrix formula with . The result will be as follows:

A

B

7

2

6

8

3

7

9

4

8

10

5

9


TREND

Vraća vrijednost duž linearnog trenda.

Sintaksa

TREND(Data_Y; Data_X; New_data_X; Linear_type)

Data_Y je y-podaci niz.

Data_X (po mogućnosti) je x-podaci niz.

New_data_X (po mogućnosti) je niz x-podataka, koje se koriste za rekalkulacije vrijednosti.

Linear_type(po mogućnosti). Ako Linear_type = 0, linije će biti kalkulisane kroz nultu tačku. Inače, odstupajuće linije će također bite kalkulisane. Osnovna vrijednost LinearType <> 0.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

More explanations on top of this page.

Primjer

Izaberite spreadsheet raspon u kojem će se pojaviti podaci trenda. Izaberite funkciju. Unesite izlazne podatke ili ih izaberite mišem. Označite Matrica polje. Pritisnite UREDU. Podaci trenda kalkulisane za izlazne podatke će biti prikazani.