Header / Footer

Definira ili formatira header ili footer za Stil Stranice.

To access this command...

Choose Insert - Headers and Footers - Header and Footer tabs.


Lijevi Prostor

Ukucajte tekst za lijevu stranu headera ili footera.

Centralni Prostor

Ukucajte tekst za centralni dio headera ili footera

Desni Prostor

Ukucajte tekst za desnu stranu headera ili footera.

Header / Footer

Izaberite pred-definisani header ili footer iz liste.

Atributi teksta

Otvara dijalog prozor da pridruĹži formate novom ili oznacenom tekstu. Dijalog prozor Atributi teksta sadrĹži tab stranice Pismo, Efekti fonta and PoloĹžaj fonta.

Icon

Atributi teksta

Ime datoteke

Ubacuje zamjensko mjesto imena datoteke u oznaceni prostor. Kliknite da ubacite naslov. Kliknite duĹže da izaberete bilo naslov, ime datoteke ili putanju/ime datoteke iz pod-menija. Ako naslov nije pridruĹžen (see Datoteka - Osobine), ime datoteke ce biti ubaceno umjesto njega.

Icon

Ime datoteke

Ime tabele

Ubacuje zamjensko mjesto u oznacenom prostoru headera/footera koje ce biti zamjenjeno imenom tabele u headeru/footeru pravog dokumenta.

Icon

Ime tabele

Strana

Ubacuje zamjensko mjesto u oznacenom prostoru headera/footera koje ce biti zamjenjeno numerisanjem stranice. Ovo omogucava kontinuirano numerisanje u dokumentu.

Icon

Strana

Stranice

IUbacuje zamjensko mjesto u oznacenom prostoru headera/footera koje ce biti zamjenjeno ukupnim brojem stranica u dokumentu.

Icon

Stranice

Datum

Ubacuje zamjensko mjesto u oznacenom prostoru headera/footera koje ce biti zamjenjeno trenutnim datumom koji ce se ponavljati u headeru/footeru svake stranice dokumenta.

Icon

Datum

Vrijeme

Ubacuje zamjensko mjesto u oznacenom prostoru headera/footera koje ce biti zamjenjeno trenutnim vremenom u headeru/footeru na svakoj stranici dokumenta.

Icon

Vrijeme