TwipsPerPixelX Function

vraća broj twips koje predstavljaju širinu piksela.

Sintaksa:

n = TwipsPerPixelX

Vrati vrijednost:

Cjelobrojno

Primjer:

Sub ExamplePixelTwips

    MsgBox "" & TwipsPerPixelX() & " Twips * " & TwipsPerPixelY() & " Twips",0,"Pixel size"

End Sub