Wait Statement

prekida izvršenje programa za iznos od vremena koje ste naveli u milisekundama.

Sintaksa:

Sacekaj milisekunda:

Parametri:

millisec: Numericki izraz koji sadrži kolicinu vremena (u milisekundama) koji ceka da se program izvrši.

Error codes:

5 Invalid procedure call

Primjer:

Sub ExampleWait

Dim lTick As Long

    lTick = GetSystemTicks()

    Wait 2000

    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)

    MsgBox "" & lTick & " Ticks" ,0,"Pauza je trajala"

End Sub