Beep Statement

Pokrece ton preko govornika racunara. Ton je sistemski ovisan i ne možete mijenjati jacinu.

Sintaksa:

Beep

Error codes:

5 Invalid procedure call

Primjer:

Sub ExampleBeep

    Beep

    Beep

    Beep

End Sub