Stringovi

Ovo je popis funkcija i izjave koje nisu ukljucene u drugim kategorijama.

Beep Statement

Pokrece ton preko govornika racunara. Ton je sistemski ovisan i ne možete mijenjati jacinu.

Shell Function

Pokretanje druge aplikacije i definiranje odgovarajuceg stila prozora, ako je potrebno.

Wait Statement

prekida izvršenje programa za iznos od vremena koje ste naveli u milisekundama.

GetSystemTicks Function

Vraca broj sistemskih krpelja koje operacijski sustav dodijeli. Možete koristiti ovu funkciju kako bi se optimizirali odredene procesi.

Environ Function

Vraca vrijednost varijable okruženja kao string. Okruzujuce varijable ovise o vrsti operativnog sistema koji imate.

GetSolarVersion Function

vraca interni broj trenutne LibreOffice verzije.

GetGuiType Function

Vrac brojcane vrijednosti koje specifikuju graficki korisnikov interfejs.

TwipsPerPixelX Function

vraća broj twips koje predstavljaju širinu piksela.

TwipsPerPixelY Function

Vraca broj twipsa koji pokazuje visinu piksela.

CreateUnoStruct Function

Creates an instance of a Uno structure type.

CreateUnoService Function

Instantiates a Uno service with the ProcessServiceManager.

GetProcessServiceManager Function

Vraca the ProcessServiceManager (central Uno ServiceManager).

CreateUnoDialog Function

Kreira a Basic Uno object that represents a Uno dialogue box control tokom Basic run-time.

CreateUnoListener Function

Creates a Listener instance.

CreateUnoValue Function

vraća objekt koji predstavlja strogo tip vrijednosti koji se odnose na sustav uno tipa.

CreateObject Function

Kreira UNO objekat. Na Windows, moze kreirati OLE objekte.

Ova metoda kreira instante tipa koji su prosli kao parametri.

GetDefaultContext Function

vraća zadani kontekst tvornice procesa usluga, ukoliko postoji, drugi vraća null reference.

ThisComponent Statement

adresira aktivne komponente, tako da se njegova svojstva mogu čitati i postaviti. thiscomponent se koristi iz dokumenta BASIC, gdje ona predstavlja dokument baSIC gdje pripada. vrsta objekta pristupljenom thiscomponent ovisi o vrsti dokumenta.

GlobalScope

osnovni izvorni kod i dijalog kutije su organizirani u biblioteci sustav.