UCase Function

Pretvara male znakove u string velika slova.

Pogledaj: LCase funkcija

Sintaksa:

UCase (Tekst kao string)

Vrati vrijednost:

Stringovi

Parametri:

Text2: String izraz koji želite pretraživati.

Error codes:

5 Invalid procedure call

Primjer:

Sub ExampleLUCase

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    Å tampaj: LCase(sVar) REM  "blackpool"

    Å tampaj UCase(sVar) REM vraca "BLACKPOOL"

End Sub