Chr Function

Varca karakter koji odgovara odredenom kodu karaktera.

Sintaksa:

Chr(Izraz kao Cijeli Broj)

Vrati vrijednost:

Stringovi

Parametri:

Expression: Brojne vrijednosti koje predstavljaju validnu 8 bit-nu ASCII vrijednost (0-255) ili 16 bit-nu Unicode vrijednost.

Koristi Chr$ funkciju da pošalje specijalne kontrolne sekvence printeru ili nekom drugom izlaznom izvoru. Takode se može koristiti i za unošenje navodnika u string izrazima.

Error codes:

5 Invalid procedure call

Primjer:

Sub ExampleChr

    REM Ovaj primjer unosi navodnike (ASCII value 34) u stringu.

    MsgBox "A "+ Chr$(34)+"kratko" + Chr$(34)+" putovanje."

    REM Ispis se prikazuje u dijalogu kao: "Kratko" putovanje.

End Sub