ASCII/ANSI Pretvaranje u Strings

Sljedece funkcije pretvaraju stringove u i iz ASCII ili ANSI koda.

Asc Function

Vraca ASCII (Americki Standardni Kod za Razmjenu Informacija) vrca vrijednost prvog karaktera u string izrazu.

Chr Function

Varca karakter koji odgovara odredenom kodu karaktera.

Str Function

pretvara brojne izraze u string.

Val Function

Pretvara string u brojni izraz.

CByte Function

Pretvara string ili brojnu vrijednost u Byte.