Comparison Operators

Operatori uporedivanja porede dva izraza. Rezultat je vracen kao Boolean izraz koji odreduje da li je poredenje Tacno (-1) ili Netacno (0).

Sintaksa:

Rezultat = Izraz_1 { = | < | > | <= | >= } Izraz_2

Parametri:

Rezultat: Boolean izraz koji odreduje rezultat poredenja (Tacno, ili Netacno)

Izraz_1, Izraz_2: Brojne vrijednosti ili stringovi koje Ĺľelite da uporedite.

Operatori uporedivanja

= : Jednako je

< : Manje od

> : Vece od

<= : Manje ili jednako

>= : Vece ili jednako

<> : Nejednako

Primjer:

Sub ExampleUnequal

Dim sFile As String

DIM sKorijen As String REM ' Korijenski direktorij za unos i iznos iz datoteka

  sRoot = "c:\"

  sFile = Dir$( sRoot ,22)

  If sFile <> "" Then

    Do

      MsgBox sFile

      sFile = Dir$

    Loop Until sFile = ""

  End If

End Sub