IsUnoStruct Function

Vraca True ako je dati objekat Uno struct.

Sintaksa:

JeliUnoStruct( Uno tip )

Vrati vrijednost:

Bool

Parametri:

Uno type : A UnoObjekat

Primjer:

Sub Main

Dim bIsStruct

' Stvaranje primjera usluge

Dim oSimpleFileAccess

oSimpleFileAccess = CreateUnoService( "com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess" )

bIsStruct = IsUnoStruct( oSimpleFileAccess )

MsgBox bIsStruct ' Prikaži False zato što oJednostavniDostupDatoteke NIJE struct

' Stvaranje primjera a Osobina struct

Dim aProperty As New com.sun.star.beans.Property

bIsStruct = IsUnoStruct( aProperty )

MsgBox bIsStruct ' Prikaži True zato što aOsobina je struct

bIsStruct = IsUnoStruct( 42 )

MsgBox bJeStruct ' Prikaži False zato što 42 NIJE struct

End Sub