Set Statement

Postavlja referencu objekta na varijablu ili na Svojstvo.

Sintaksa:

Pstavlja VarObjekta = Objekt

Parametri:

VarObjekta: varijabla ili svojstvo koje yahtjeva referencu objekta.

Objekat: Objekat na kojeg se varijabla ili svojstvo odnose.

Ništa - Dodijeli Ništa objekat varijabli da ukloni predhodni zadatak.

Primjer:

Sub ExampleSet

Dim oDoc As Object

    Set oDoc = ActiveWindow

    Print oDoc.Name

End Sub