CStr Function

Konvertuje a numeric expression to a znakovna vrijednost.

Sintaksa:

CStr (Izraz)

Vrati vrijednost:

Stringovi

Parametri:

Expression: Any valid string or numeric expression that you want to convert.

Vrste izraza I Rezultat konvertovanja

Boolean :

String that evaluates to either True or Netačno.

Date :

Znak koji sadrzi datum i vrijeme

nula :

Run-time greska.

Prazno :

Znak bez karaktera

Bilo koji :

Odgovarajuci broj kao znak.


NUle na kraju broja nisu ukljucene u povratni znak

Error codes:

5 Invalid procedure call

Primjer:

Sub ExampleCSTR

Dim sVar As String

  MsgBox CDbl(1234.5678)

  MsgBox CInt(1234.5678)

  MsgBox CLng(1234.5678)

  MsgBox CSng(1234.5678)

  sVar = CStr(1234.5678)

  MsgBox sVar

End Sub