Switch Function

Ocjenjuje popisu argumenata, koji se sastoji od izraza koji slijede vrijednost. Zamijeni funkcija vraća vrijednost koja je povezana s izrazom koji je proslijedio ovu funkciju.

Sintaksa:

Zamijeni (Izraz_1, Vrijednost_1[, Izraz_2, Vrijednost_2[..., Izraz_n, Vrijednost_n]])

Parametri:

Zamijeni funkcija vrednuje izraze s lijeva na desno i zatim vraća vrijednost koja je dodijeljena funkciji izraza. Ako se izraz i vrijednost ne daju kao par, run-time pogreška se prikaže.

Izraz: Izraz koji želite procijeniti

Vrijednost: Vrijednost koju želite vratiti ako je izraz tačan

U sljedećem primjeru, Switch function dodjeljuje odgovarajući spol imenu koje je proslijeđeno u funkciji:

Error codes:

5 Invalid procedure call

Primjer:

Sub ExampleSwitch

Dim sGender As String

    sGender = GetGenderIndex( "John" )

    MsgBox sGender

End Sub

 

Function GetGenderIndex (sName As String) As String

    GetGenderIndex = Switch(sName = "Jane", "žensko", sName = "John", "muško")

End Function