Further Statements

Statements that do not belong to any of the other categories are described here.

Call Statement

Transfers the control of the program to a subroutine, a function, or a DLL procedure.

Choose Function

Vraća vrijednost odabranog iz popisa argumenata.

Declare Statement

Proglašava i definira potprogram u DLL fileu iz kojeg želite da pokrenete LibreOffice Basic.

End Statement

Završi proceduru ili blok.

Exit Statement

Napusta Do...Loop, For...Next,funkcija, ili podprogram.

FreeLibrary Function

Pušta DLLove koji su učitani putem Odredi izjave. Pušteni DLL je automaski ponovno ucitan ako je jedan od njihovih funkcija pozvana. Pogledaj : Declare

Function Statement

Definira potprogram koji se može koristiti kao izraz za određivanje povrata tipa.

Rem Statement

Specificira da je linija programa comentar.

Stop Statement

Zaustavlja izvršenje Basic programa

Sub Statement

difiniše podprogram

Switch Function

Ocjenjuje popisu argumenata, koji se sastoji od izraza koji slijede vrijednost. Zamijeni funkcija vraća vrijednost koja je povezana s izrazom koji je proslijedio ovu funkciju.

With Statement

Postavlja objekat kao defaultni objekat. Ukoliko je ime drugog objekta deklarisan, sve osobine i metode odgovaraju defaultnom objektu dok Zavrsna Izjava nije dosegnuta .