Brojcane Funkcije

Slijedece brojcane funkcije obavljaju kalkulacije. Matematicki i Bulovski operatori su opisani u odvojenoj sekciji. Funkcije se razlikuju od operatora u tome sto funkcije proslijedjuju argumente i vracaju rezultat, dok operatori vracaju rezultat na osnovu sto kombinuju dva brojcana izraza.

Trigonometricne Funkcije

Slijedece su Trigonometricne funkcije koje su podrzane u LibreOffice Basic (osnovi).

Eksponencijalne i Logaritmicke Funkcije

LibreOffice Basic podrzsvs dlijedece Eksponencijalne i Logaritmicke Funkcije.

Stvaranje Slucajnih Brojeva

Slijedece naredbe i funkcije stvaraju slucajne brojeve.

Kvadratni Korjen Kalkulacija

Koristite ovu funkciju za racunanje kvadratnih korjena.

Cijeli brojevi

Slijedece funkcije zaokruzuju brojeve kao cijele brojeve.

Apsolutne Vrijednosti

Ova funkcija vraca apsolutne vrijednosti.

Expression Signs

This function returns the algebraic sign of a numeric expression.

Stvaranje Slucajnih Brojeva

The following functions convert numbers from one number format to another.