"/" Operator

Divides two values.

Sintaksa:

Resultat = Izrar_1 MOD Izraz_2

Parametri:

Resultat:: Brojcana varijabla koja sadrzi rezultat MOD operacije.

Izraz_1, Izraz_2: Brojcani izraz koji zelite da podijelite.

Primjer:

Sub ExampleDivision1

    Print 5 / 5

End Sub

 

Sub ExampleDivision2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 / iValue2

End Sub