SetAttr Statement

Postavi atribut informacije za specificirani dokument.

Sintaksa:

SetAttr FileName As String, Attribute As Integer

Parametri:

FileName: Naziv dokumenta, uključujući putanju, čijeg želite atribute od. Ako ne unesete putanju, SetAttr pretražuje za dokument u trenutnom direktoriju. Možete također koristiti URL notation.

Attribute: Šema sa bitima koja definiše atribute koje želite da postavite ili izbrišete:

Vrijednost

Named constant

Value

Definition

ATTR_NORMAL

0

Normal files.

ATTR_READONLY

1

Read-only files.

ATTR_HIDDEN

2

Hidden file


Možete postaviti više atribute kombinirajući referentne vrijednosti sa logičkom OR izjavom.

Error codes:

5 Invalid procedure call

53 Datoteka nije pronađena

70 Pristup odbijen

Primjer:

Sub ExampleSetGetAttr

 On Error GoTo ErrorHandler ' Define target for error handler

 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"

 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"

 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0

 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"

 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" , ATTR_READONLY

 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )

 End

ErrorHandler:

 Print Error

 End

End Sub