Colour Functions

OVo pokazuje RunTime Funkcije koje pokazuju output informacije

MsgBox Statement

Pokazuje dijalog box koji prikazuje poruku.

MsgBox Function

Pokazuje dijalog sa povratnom vrijednosti.

Print Statement

Prikazuje specificirani string ili broj u dijalogu ili datoteci