ཞབས་མཆན་དང་མཇུག་མཆན་

ཞབས་མཆན་དང་མཇུག་མཆན་གྱི་རྣམ་བཞག་བཀོད་སྒྲིག་གཏན་འཁེལ་

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་:[རྣམ་བཞག་] - [ཞབས་མཆན་དང་མཇུག་མཆན་...]


ཞབས་མཆན་

Specifies the formatting for footnotes and endnotes.

མཇུག་མཆན

བེད་སྤྱོད་པའི་འདེམས་གཞིར་མཇུག་མཆན་ལ་སྤྱོད་པའི་རྣམ་བཞག་གཏན་འཁེལ་ཞབས་མཆན་གྱི་ཨང་འགོད་རིགས་དང་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་བཟོ་ལྟ་ཚུད་ཡོད།