བེད་སྤྱོད་དང་རྩོམ་སྒྲིག་དག་བཅོས

ཁྱེད་ཀྱི་[ཡོ་བྱད་] - [རང་འགུལ་དག་བཅོས་འདེམས་གཞི་ཡིན་.]འོག་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་འདེམས་གཞི་ རང་འགུལ་གྱི་ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད། གླེང་སྒྲོམ་ནང་ ཁྱེད་ཀྱིས་བཟོ་བཅོས་དེ་དང་ལེན་བྱས་མིན་བཀའ་འདྲི་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Tools - AutoCorrect - Apply and Edit Changes


ཚང་མ་དང་ལེན།

Applies all of the formatting changes.

ཚང་མ་ཁས་མི་ལེན་པ།

Rejects all of the formatting changes.

རྩོམ་སྒྲིག་བཟོ་བཅོས།

Opens a dialog where you can accept or reject AutoCorrect changes. You can also view the changes made by a specific author or on a specific date.

Manage Changes, Filter tab