རང་འགུལ་རྣམ་བཞག་

Automatically formats the file according to the options that you set under Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Tools - AutoCorrect


ནང་འཇུག་སྐབས་

ཁྱེད་ཀྱི་ནང་འཇུགས་སྐབས་ཡིག་ཚགས་རང་འགུལ་ངོས་སུ་འགྱུར་[ཡོ་བྱད་] - [འདེམས་གཞི་རང་འགུལ་གྱི་བཅོས་པ་...] རྐྱང་རྡེབ་"འདེམས་གཞི་"འདེམས་གཞིའི་ཁ་

བེད་སྤྱོད

ཁྱེད་ཀྱིས་[ཡོ་བྱད་] - [རང་འགུལ་དག་བཅོས་འདེམས་གཞི་]འོག་ལ་བཀོད་སྒྲིག་འདེམས་གཞིར་གཞིགས་ཏེ་རང་འགུལ་གྱིསགྱིས་ཡིག་ཚགས་རྣམ་བཞག་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་

བེད་སྤྱོད་དང་རྩོམ་སྒྲིག་དག་བཅོས

ཁྱེད་ཀྱི་[ཡོ་བྱད་] - [རང་འགུལ་དག་བཅོས་འདེམས་གཞི་ཡིན་.]འོག་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་འདེམས་གཞི་ རང་འགུལ་གྱི་ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད། གླེང་སྒྲོམ་ནང་ ཁྱེད་ཀྱིས་བཟོ་བཅོས་དེ་དང་ལེན་བྱས་མིན་བཀའ་འདྲི་བྱེད།

AutoCorrect Options

Opens the AutoCorrect dialog.

ཁ་ཕྱེ་"རེའུ་མིག་རང་འགུལ་རྣམ་བཞག་གི་གླེང་སྒྲོམ"ཁ་ཕྱེ་དགོས་ན་ རེའུ་མིག་དྲ་མིག་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་ [རེའུ་མིག་] - [རང་འགུལ་རྣམ་བཞག་འདྲ་བཅོས་]\འདེམས་དགོས་