Redo

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་:[རྩོམ་སྒྲིག་] - [སླར་གསོ་]

[རྒྱུན་སྤྱོད་ཡོ་བྱད་ཚང་]ཐོག་གི་རིས་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

རིས་རྟགས་

སླར་གསོ།