Мостра за печат

Лентата Мостра за печат се появява, когато разглеждате текущия документ в режим Мостра за печат.

Предишна страница

>Предизвиква преминаване към предходната страница в документа. Тази функция е активна само когато изберете Мостра за печат от менюто Файл.

Икона

Предишна страница

Следваща страница

Предизвиква преминаване към следващата страница в документа. Тази функция е активна само когато изберете Мостра за печат от менюто Файл.

Икона

Следваща страница

Предизвиква преминаване към първата страница от документа. Тази функция е активна само когато изберете Мостра за печат от менюто Файл.

Икона

Предизвиква преминаване към последната страница от документа. Тази функция е активна само когато изберете Мостра за печат от менюто Файл.

Икона

Мостра: две страници

Предизвиква показване на страниците две по две в прозореца с мостра за печат. Страниците с нечетни номера винаги са отдясно, а тези с четни номера – отляво.

Икона

Мостра: две страници

Определя броя на страниците, показвани на екрана. Щракнете върху стрелката до иконата, за да видите решетка, в която можете да посочите броя колони и редове от страници в предпечатния преглед.

Икона

Мостра: много страници

Мостра: книга

Изберете тази икона, за да виждате първата страница отдясно в изгледа. Ако тя не е избрана, първата страница се вижда отляво.

икона за мостра на книга

Мостра: книга

Увеличаване

Увеличава изображението за получаване на изглед на документа отблизо.

Умаляване

Умалява изображението за получаване на изглед на по-голяма част от документа отдалеч.

Увеличение на мостра

Определя степента на увеличение на мострата за печат.

Цял екран

Показва или скрива менютата и лентите с инструменти в Writer или Calc. За да излезете от режима на цял екран, щракнете върху бутона Цял екран или натиснете клавиша Esc.

Икона

Цял екран (в режим Мостра за печат)