Лента за състоянието

Лентата за състоянието съдържа информация за текущия документ и предлага различни бутони със специални функции.

Номер на страница

В това поле от лентата за състоянието се изписва номерът на текущата страница. Двукратното щракване върху него отваря прозореца Навигатор, чрез който можете да обхождате документа. Щракването с десен бутон визуализира всички показалци в документа. Щракнете върху показалец, за да поставите текстовия курсор на позицията на показалеца.

Текущ стил за страници

Показва текущия стил за страници. Щракнете двукратно, за да редактирате стила, щракнете с десния бутон, за да изберете друг стил.

Език

Показва езика на избрания текст.
Щракнете, за да видите меню, от което можете да изберете друг език за избрания текст или за текущия абзац.
Изберете „Няма“, за да изключите текста от проверка на правописа и сричкопренасяне.
Изберете „Връщане на подразбирания език“, за да върнете подразбирания език за избрания текст или абзац.
Изберете Още, за да отворите диалогов прозорец с още настройки.

Режим на вмъкване

Показва текущия режим на вмъкване. Можете да превключвате между ВМК = вмъкване и ЗАМ = замяна.

Режим на избиране

Тук можете да превключвате между различните режими на избиране.

Промяна в документа

Ако в документа има промени, които още не са били записани, в реда на състоянието се показва „*“. Това важи и за нови, още незаписани документи.

Цифров подпис

Вижте също Цифрови подписи.

Комбиниран индикатор

Показва текуща информация за активния документ.

Увеличение и оформление на изгледа

Три елемента за управление в лентата за състоянието на Writer позволяват промяна на увеличението и оформлението на изгледа на текстовите документи.

Иконите за оформление на изгледа от ляво надясно са следните: режим с една колона, режим със страници една до друга и режим „книга“ с двойка страници като в отворена книга.

Преместете плъзгача за увеличението наляво, за да видите повече страници, или надясно, за да приближите страницата и да видите по-малка област от нея.

Мащаб

Задава коефициента на мащабиране за изобразяването на текущата страница.