Лента Водачи и номерация

Лентата Водачи и номерация съдържа функции за промяна на структурата на номерирани абзаци, включително промяна на реда на абзаците и дефиниране на различни нива на абзаци.

Номериране - изключено

Изключва номерирането или знаците - водачи за текущия абзац или избраните абзаци.

Икона

Номериране - изключено

Премества избрания абзац с едно ниво нагоре в йерархията на списъка с номера или водачи.

Икона

Премества избрания абзац с едно ниво надолу в йерархията на списъка с номера или водачи.

Икона

Повишава с едно ниво нагоре заедно с подточките

Премества абзац заедно с подточките му едно ниво нагоре. Вижда се само ако курсорът е в текст с номера или водачи.

Икона

Повишава с едно ниво нагоре заедно с подточките

Понижава с едно ниво надолу заедно с подточките

Премества абзац заедно с подточките му едно ниво надолу. Вижда се само ако курсорът е в текст с номера или водачи.

Икона

Понижава с едно ниво надолу заедно с подточките

Вмъкване на неномерирана позиция

Вмъква абзац без номер. Съществуващата номерация не се променя.

Икона

Вмъкване на неномерирана позиция

Местене нагоре

Премества избрания абзац преди този над него.

Икона

Местене нагоре

Местене нагоре

Премества избрания абзац след този под него.

Икона

Местене надолу

Местене нагоре заедно с подточките

Премества абзац заедно с подточките му над предходния абзац. Вижда се само ако курсорът е в текст с номера или водачи.

Икона

Местене нагоре заедно с подточките

Местене надолу заедно с подточките

Премества абзац заедно с подточките му под следващия абзац. Вижда се само ако курсорът е в текст с номера или водачи.

Икона

Местене надолу заедно с подточките

Започване на номерирането отначало

Започва номерирането отначало. Вижда се само ако курсорът е в текст с номера или водачи.

Икона

Започване на номерирането отначало

Водачи и номерация

Добавя номерация или водачи в текущия абзац и ви позволява да редактирате форматирането на номерацията или водачите.

Икона

Водачи - вкл./изкл.